Co je to Goldlist

Jde o metodu Davida J. Jamese založené na ekonomickém využití krátkodobé a dlouhodobé paměti. Lidský mozek si dlouhodobě uloží pouze 30% vědomě naučených informací, výběr probíhá podvědomě, na základě emocí. A právě na tom je založena metoda GOLDLIST! Nevyužívá biflování, stojí pouze na tom, že lidský mozek se sám rozhodne převést některé z naučených informací z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Stejným způsobem se nevědomě učí i všechny malé děti. Učit se efektivně je jedním z pilířů zvládnutí cizího jazyka a ruku v ruce s tím jde i zvládnutí slovní zásoby, které je alfou a omegou nejen angličtiny.